A projektről

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00784
Projekt címe: DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
Támogatás összege: 7.000.000 Ft
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.04.01.
A projekt fizikai befejezésének napja: 2019.06.30.
Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt összefoglaló:
Derecske Város Önkormányzata önálló Polgármesteri Hivatalt tart fenn, összesen 31 fő köztisztviselő foglalkoztatásával látja el a kötelezően és önként vállalt feladatait. A Polgármesteri Hivatal épülete 4130 Derecske, Köztársaság út 87. sz. alatt található, három különálló épületben. Az “A” épületben található a jogi és igazgatási, valamint a pénzügyi és adóügyi osztály, a “B” épületben a jogi és igazgatási osztály szociális és népesség nyilvántartó feladatait ellátó egységei, a “C” épületben a településfejlesztési és beruházási osztály kap helyet.
A projekt keretében az alábbi szakrendszerekhez kívánunk csatlakozni: a) iratkezelő rendszer (31 fő), b) elektronikus ügyintézési portál rendszer, c) gazdálkodási rendszer (7 fő), d) ingatlanvagyon-kataszter (3 fő), e) önkormányzati adórendszer (5 fő), f) ipar- és kereskedelmi rendszer (3 fő), g) hagyatéki leltár rendszer (2 fő).
Tevékenységek:
1.) Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése: Jelenleg a hivatalunkban található munkaállomásoknak csak egy része felel meg teljes mértékben az infrastrukturális feltételeknek, ezért a hatékony működéshez elengedhetetlen 7 db új munkaállomás (operációs rendszer, szövegszerkesztő rendszer) beszerzése. Az új rendszer használatához nélkülözhetetlen a kártyaolvasók beszerzése (31 db). A helyi hálózat fejlesztése érdekében 1 db 48 port-os, 1Gbit/s sebességű switch-et kívánunk beszerezni.
2.) Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása: Jelenleg rendelkezünk iratkezelési és IT biztonsági szabályzattal, azonban az önkormányzatnak az ASP szolgáltatáshoz való csatlakozási folyamat során felül kell vizsgálni belső folyamatait, működési rendjét és a belső szabályozó eszközeit, azokat hozzáigazítani az ASP-ben biztosított szakrendszerek működési rendjéhez. Ezt külső szolgáltató bevonásával tervezzük megvalósítani. A tevékenység megvalósításának végén 2 db auditált szabályzat áll rendelkezésre.
3.) Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása: A tevékenység keretében az önkormányzat az elektronikus ügyintézési folyamatának kialakításához, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások megalkotásához, a szükséges önkormányzati rendeletek elkészítéséhez, valamint a folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítéséhez kapcsolódóan belső szabályzatai aktualizálja, valamint a hiányzókat megalkotja.
4.) Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja: A jelenleg meglévő rendszerek üzemeltetőjével kívánjuk ezen feladatokat ellátni.
5.) Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás: Az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon való részvételhez szükséges utazások költsége (31 fő).
6.) Tesztelés, élesítés: az önkormányzat saját hatáskörben látja el. Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során az önkormányzat belső erőforrásai felhasználásával teszteli, ellenőrzi a kialakításra kerülő szolgáltatásokat, működésük megfelelőségét.